Wist je dat:

  • 3 procent van alle kinderen opgroeit in onveilige gezinssituaties
  • 50 kinderen jaarlijks overlijden als gevolg van kindermishandeling;
  • Bij botbreuken en blauwe plekken bij jonge kinderen vaak niet de link wordt gelegd met kindermishandeling door artsen.

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol in het vergroten van de veiligheid van deze kinderen. Want de gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Zo heeft een mishandeld kind, naast al het emotionele leed, meer kans op psychiatrische of angst stoornis, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico dat hij of zij later niet in staat blijkt zijn eigen kinderen goed op te voeden.

We zijn het er allemaal over eens dat ieder kind recht heeft op een veilig thuis. Daarom hebben juist deze kinderen de aandacht van onze Pedagogisch Professionals nodig. Zo kan kinderopvang voor deze kinderen van onschatbare waarde zijn. Want ieder kind heeft recht op een goede toekomst!

Lees hier wat je moet doen als je kindermishandeling vermoedt.
Bekijk de activiteiten in de week tegen kindermishandeling

Maatschappelijke kinderopvang. Een goede start voor iedere toekomst!

Deel dit nieuwsbericht