30 augustus 2021

Van 6 -12 september 2021 vindt de Week van Lezen en Schrijven plaats. Tijdens deze week vraagt Stichting Lezen en Schrijven speciale aandacht voor het verminderen en voorkomen van laag geletterdheid in Nederland.  Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen en schrijven en/of rekenen, met alle gevolgen van dien. Want dit gemis werkt in vele aspecten van het leven door. Om ervoor te zorgen dat deze mensen allemaal aan de samenleving mee kunnen doen, vraagt de stichting burgers, bedrijven en organisaties in actie te komen.

“Wie weinig leest, ontwikkelt niet de minimale vaardigheden die vereist zijn om een volwaardig burger te zijn”, citeert Jacques Vriens in zijn opinieartikel Geertjan de Vugt op 25 augustus jl. in de Volkskrant. En: “Leesplezier kweken bij kinderen begint bij veel leesonderwijs, dat met enthousiasme wordt gegeven”.

Eens! vindt de BMK, maar met deze toevoeging; je kunt nog eerder beginnen. Namelijk: in de kinderopvang!

We zijn ons bewust van het plezier van lezen en voorlezen. Maar (voor)lezen is niet alleen plezierig; het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Naar de effecten van (voor)lezen is veel onderzoek gedaan. Zo weten we dat het bijdraagt aan het taalgevoel en –begrip en het stimuleert de spraakontwikkeling. Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal.

Naast taal- en spraakontwikkeling prikkelt (voor)lezen de fantasie. Het oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden en bijdragen aan verwerken van indrukken en gevoelens.

Voorlezen motiveert een kind om zelf te leren lezen. Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken. Het vergroot de woordenschat. Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Kinderen pikken nieuwe woorden op. Wanneer een kind wordt voorgelezen, maakt het op een aangename manier kennis met de wereld van de letters en boeken. Een wereld waarvan het veel profijt kan hebben. Hier ligt voor de kinderopvang dus een belangrijke opdracht.

In ons bericht op 18 mei 2020 nav het rapport Voorlezen in de Kinderopvang 2020 gaven wij informatie over de stand van zaken van de leesbevordering in de kinderopvang.

Het algemene voorleesklimaat in kindcentra werd door managers goed tot uitmuntend beoordeeld.

De BMK roept haar leden op duidelijke doelen en ambities m.b.t. (voor)lezen op te nemen in het beleid. Het zorgt er voor dat het een vaste manier van werken wordt.

Doe mee met de Week van Lezen en Schrijven!
Wat doet jouw organisatie aan leesbevordering? En doe je mee aan de Week van Lezen en Schrijven? Je kunt bijvoorbeeld voorleesmiddagen of een boekenmarkt organiseren.

Ga voor meer informatie naar: www.weekvanlezenenschrijven.nl

Deel dit nieuwsbericht