NB: op 13 mei heeft GGD-GHOR een aanvulling gepubliceerd op onderstaande Werkwijze. In de aanvulling is sprake van een versoepeling.
Bekijk de laatste versie van de Werkwijze GGD per 11 mei gedeeltelijke openstelling Kinderopvang.

——————————————————————————————————————————————————-

Vanaf 11 mei a.s. gaan kinderen weer naar school en naar de kinderopvang. De GGD-GHOR heeft een landelijke richtlijn opgesteld voor de werkwijze van het toezicht door de GGD vanaf 11 mei.

De landelijke richtlijn licht de werkwijze van de GGD toe en is bestemd voor de kinderopvang, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en voor locaties waar noodopvang.

Het uitgangspunt is: ‘Voor reguliere opvang en noodopvang (zowel in een kindercentrum als door een gastouder) gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving. (…) Hoewel de kwaliteitseisen onverkort gelden, is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds uitzonderlijk. Daardoor kan het voorkomen dat een houder ondanks daartoe aantoonbaar verrichte inspanningen, niet kan voldoen aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving. GGD0-GHOR Nederland adviseert de toezichthouders daarmee rekening te houden door per situatie te beoordelen of er sprake is van overmacht’.

Ter sprake komen zaken als ‘wanneer kan er worden gesproken van ‘overmacht’?’ Ook worden er een aantal mogelijke knelpunten besproken, zoals de BKR en groepsgrootte, en hoe de toezichthouder hier mee om kan gaan.

De BMK en de BK zijn in gesprek met de GGD-GHOR over een verduidelijking van de ruimte die kan worden geboden aan de organisaties.

Download de ‘Werkwijze GGD – toezicht vanaf 11 mei’ (versie 4 mei)

Download de ‘Werkwijze GGD – toezicht vanaf 1 mei (versie 13 mei)

Deel dit nieuwsbericht