Bron: NRC (12 januari 2021)

De coronasteun voor het onderwijs is niet genoeg, schrijven de onderwijswethouders van de vier grote steden aan minister Slob. Ze willen structureel geld en een landelijk plan van aanpak.

Er moet een nationaal plan komen voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden in het onderwijs als gevolg van corona. Dat schrijven de wethouders onderwijs van de vier grote steden dinsdag in een brief aan minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie).

Kansenongelijkheid
De wethouders wijzen in hun brief op de grote gevolgen van corona voor kinderen en jongeren. Door de sluiting van scholen hebben vrijwel alle kinderen leerachterstanden opgelopen, maar leerlingen uit kwetsbare gezinnen zijn extra hard geraakt. Corona heeft de al bestaande ongelijkheid tussen kinderen vergroot, schrijven de wethouders van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, en daarmee voor een „nijpende situatie” gezorgd.

Er is een heel OMT opgezet om de medische kant van corona te beheersen”, zegt Marjolein Moorman, onderwijswethouder in Amsterdam. „Maar er is ook iets anders gaande: de maatschappelijke gevolgen van corona zijn heel groot. Daar moeten we ook een medicijn voor ontwikkelen.”

Extra geld niet genoeg
Het kabinet gaf de afgelopen maanden al herhaaldelijk extra geld aan scholen voor hulp tijdens corona. In totaal gaat het om ongeveer een half miljard euro. Dat geld kunnen scholen gebruiken om bijvoorbeeld laptops te kopen voor thuisonderwijs, maar ook om extra personeel in te zetten of om bijlessen te organiseren.

Maar dat is niet genoeg om de achterstanden in te lopen, schrijven de wethouders. „Het gaat om incidenteel geld om de eerste nood op te vangen”, zegt Moorman. „Om écht iets te doen aan de gevolgen van corona in het onderwijs is meer nodig.”

De wethouders vragen minister Slob om een landelijk plan van aanpak. Daarbij moeten niet alleen de gevolgen van corona worden aangepakt, maar ook de al langer bestaande problemen in het onderwijs, zoals het lerarentekort en de ongelijkheid tussen leerlingen.

Ze pleiten onder andere voor gratis voorschoolse opvang van jonge kinderen en voor structureel meer geld om kinderen en jongeren die het nodig hebben extra onderwijstijd en meer begeleiding te bieden, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Download de brief van de G4

BMK herkent de geschetste problemen
De BMK onderschrijft de stellingname van de wethouders van Onderwijs van de 4 grote steden en herkent de problemen waar zij aandacht voor vragen in hun brandbrief. De brief snijdt een fundamenteel punt aan. De aandacht in deze crisis gaat voornamelijk uit naar de medische aspecten maar de maatschappelijke gevolgen zullen, zeker op langere termijn, minstens zo groot zijn. De coronacrisis verscherpt de bestaande ongelijkheid en juist de meest kwetsbare groepen worden door deze crisis geraakt. “Onderzoek laat zien dat de meerderheid van kinderen door de sluiting van scholen achterstanden oploopt, in grotere mate bij kinderen uit kwetsbare gezinnen.” schrijft de G4. De brief pleit voor een Nationaal Plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden én bieden de wethouders hun hulp aan bij de uitwerking daarvan.

“De optelsom van al bestaande (pre-Corona) problematiek en de negatieve effecten van Corona zorgt voor een nijpende situatie. In de eerste plaats treft dit de kinderen en jongeren zelf, waarvan hun toekomstperspectief verslechtert, maar daarnaast zijn er ook bredere maatschappelijke en economische gevolgen. Een toename van ongelijkheid creëert een tweedeling in de maatschappij en het onbenut laten van talenten verzwakt de concurrentiepositie van Nederland in een wereld waar kennis en innovatievermogen steeds belangrijker wordt”.

Het Nationaal Plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden:

  • Gelijke toegang van de peutervoorzieningen voor alle kinderen voor 0-4 jaar
  • Extra leertijd voor kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben
  • Het uitstellen van het selectiemoment voor de middelbare school
  • Bestrijding van het lerarentekort

De wethouders besluiten hun brief met: “De Coronacrisis vergroot bestaande problemen in het onderwijs en drukt ons met de neus op de feiten: we moeten meer doen om kinderen gelijke kansen te bieden. Dat zijn we aan hen verplicht en is in het bredere belang van de toekomst van Nederland. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de Rijksmaatregelen op dit moment voor een belangrijk deel gericht zijn op het onder controle brengen van de gezondheidscrisis en het beperken van de economische schade. We mogen echter niet onze ogen sluiten voor de situatie binnen het onderwijs en de wijze waarop Corona hier ook keihard toeslaat met alle gevolgen van dien.”

Deel dit nieuwsbericht