Voor het soepel verlopen van het Bron en Contact Onderzoek (BCO) van de GGD is in het protocol Kinderopvang en COVID-19 opgenomen dat een houder per locatie een handelingsperspectief (een stappenplan) opstelt.
In dit plan staat beschreven hoe een houder moet communiceren met ouders en medewerkers bij een positieve besmetting van medewerkers en kinderen.

In het handelingsperspectief is een onjuistheid opgenomen betreffende de duur van de isolatie van een positief geteste medewerker/kind.

Een positief geteste medewerker/kind moet 7 dagen in isolatie en daarna 24 uur klachtenvrij zijn.

Daarna mogen medewerker en kind weer naar de opvang.

De wijziging is in deze versie van het handelingsperspectief verwerkt.

Deel dit nieuwsbericht