Op 3 september plaatste KinderopvangTotaal onze reactie die we samen met de BK gaven, naar aanleiding van de serie ‘Wie is verantwoordelijk bij de afwezigheid door corona?’

Als een medewerker niet naar het werk kan komen, omdat hij of zij wacht op de uitslag van de coronatest, wie is dan verantwoordelijk? De werkgever, de overheid of de werknemer zelf? Brancheorganisaties BK en BMK reageren: ‘Kom samen tot oplossingen.’

Onlangs stelde een werkgever in de kinderopvang de vraag: ‘Zijn werknemers bereid om gedeelde verantwoordelijkheid te dragen voor hun organisatie, wanneer medewerkers ‘ziek’ thuis zitten, omdat zij moeten wachten op de uitslag van de coronatest?’ Werkgevers en werknemers reageerden massaal. Nu komen ook branchepartijen BK en BMK met een uitgebreide gezamenlijke reactie:

Eenduidige communicatie
Als brancheorganisaties willen we onze leden graag goed en eenduidig informeren, zeker over onderwerpen waar we veel vragen over krijgen. De vraag hoe het zit met de verantwoordelijkheid als medewerkers niet kunnen werken als gevolg van het volgen van de RIVM-richtlijnen, hebben we daarom opgenomen in onze gezamenlijke ‘FAQ arbeidsrechtelijke aspecten coronacrisis’ van de BK en BMK. In deze FAQ informeren we kinderopvangorganisaties over de regels die gelden als een medewerker niet kan werken omdat hij door corona ziek is of op basis van RIVM-richtlijnen, thuis moet blijven.

Werknemer recht op loon
Kort samengevat: als een medewerker ziek is gelden de normale regels rondom ziekte en dus heeft de zieke werknemer recht op loon. Dit verandert niet als de medewerker ziek is door het coronavirus. Als de medewerker niet ziek is maar op basis van de RIVM-richtlijnen niet mag werken (zie ook het protocol kinderopvang), geldt als hoofdregel dat hij recht heeft op loon. Voor oproepkrachten ligt dat wat anders. En ook ligt dit anders als de oorzaak voor het niet werken in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Maatwerkafspraken
De werkgever kan de medewerker niet verplichten om met vakantie te gaan of om dit te verdisconteren met te compenseren uren. Een werkgever kan dit natuurlijk wel aan een medewerker vragen en samen kunnen zij hier in goed overleg maatwerkafspraken over maken, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en werknemerschap. Wij hebben er dus vooral ook op gewezen om in dialoog tot oplossingen te komen.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Natuurlijk begrijpen wij dat het hier gaat om een voor iedereen uitzonderlijke situatie. Los van de formele rechten en plichten van werkgevers en medewerkers, leert de ervaring dat veel medewerkers bereid zijn hun steentje bij te dragen. En ook werkgevers willen graag in gesprek tot werkbare oplossingen voor beide partijen komen op een manier die past bij hun organisatie en bij de specifieke situatie van de medewerker. Het is belangrijk dat werkgevers en medewerkers er samen uitkomen want deze verantwoordelijkheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Immers, beide partijen zijn gebaat bij wederzijds begrip en de bereidwilligheid er samen uit te komen zodat op langere termijn continuïteit kan blijven worden geboden. In iedere samenwerkingsrelatie geldt dat beide partijen geven en nemen.

Creatieve oplossingen
Hoe dit er in de praktijk kan uitzien? Vanzelfsprekend kan thuiswerken soelaas bieden en kunnen vanuit huis andere werkzaamheden worden verricht, zoals het updaten van documenten of het voorbereiden van bijvoorbeeld knutselpakketten. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden inventieve en creatieve oplossingen gezien, zoals het archief uitzoeken, labelen van computers, in de tuin werkzaamheden doen of (met stip bovenaan) de tijd gebruiken voor scholing. Daarnaast kan de organisatie kijken of alle uitzendkrachten aan het werk zijn en of er geschoven kan worden met mensen binnen de organisatie. En tenslotte kan er wellicht kan in overleg geschoven worden met vrije dagen, vakantie en extra uren.

Voorrang testen pm’ers
Last but not least: als branchepartijen maken we ons hard bij het ministerie van SZW voor het geven van voorrang aan pedagogisch medewerkers die getest worden. We hebben het hier immers om een groep medewerkers die nauwelijks gemist kan worden, is wel gebleken sinds dit voorjaar. Met het personeelstekort dat onze branche al kende vóór de coronacrisis, helpt het niet als pm’ers dagenlang thuis moeten wachten op een test of op de testresultaten. Iedere efficiëntie die geboden kan worden op dit vlak helpt, want de gevolgen van de coronacrisis – met het thuisblijven van kinderen en medewerkers – zijn niet alleen groot voor kinderopvangorganisaties zelf maar hebben ook een bredere impact. Ouders wiens kinderen thuis moeten blijven, moeten immers ook thuisblijven. Daarnaast bestaat er onzekerheid bij organisaties over de toekomst, hoe de coronacrisis zich gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor de toekomst en de continuïteit van de organisatie. Wij begrijpen die vrees en doen er alles aan op landelijk niveau om afspraken te maken waar de branche mee verder kan.

‘Het is een moeilijk verhaal’, reageert Rosetta op Facebook. ‘Voorheen werkten we gewoon door met snotneus, nu moeten we eerst testen: de kans dat je corona hebt is aanwezig.’ Bij haar melden werknemers zich in deze situatie ziek voor verkoudheid en betaalt de kinderopvangorganisatie gewoon uit. Lees meer over hoe werkgevers omgaan met het verzuim

Lees het artikel in KinderopvangTotaal

Deel dit nieuwsbericht