CCI Seminar: Spelend ontwikkelen en leren met digitale technologie en ICT

Vrijdag 4 november 2022: 10:00 – 13:15 uur

In januari dit jaar publiceerde het BMK Pedagogenplatform het artikel ‘Kinderen opvoeden in digitale technologie’. Het CCI organiseert nu het seminar Spelend ontwikkelen en leren met digitale technologie en ICT.

Welk effect heeft de snelle digitalisering van de samenleving op de ontwikkeling, het welbevinden en het toekomstperspectief van kinderen? Hoe kan je deze middelen inzetten om de speel- en leeromgeving van de 2-13  jarigen te verrijken in de kinderopvang en in het basisonderwijs.

De coronacrisis heeft nogmaals bevestigd hoe vitaal digitale techniek en ICT zijn voor onze samenleving. Om volwaardig mee te kunnen doen en bij te dragen aan onze maatschappij, moet je digitaal-kundig en vertrouwd zijn.  Dit betekent dat wij, als overheid en als opvoeders in kinderopvang en onderwijs, de belangrijke taak hebben om kinderen te  leren participeren in de digitale samenleving en de daarbij voorkomende ethische en maatschappelijke vragen in acht te nemen b.v. om ongelijkheid, ook in het technologisch burgerschap, te voorkomen. Bovendien kan digitale technologie, mits pedagogisch verantwoord ingezet, een verrijking van de speel- en leeromgeving zijn. Laten we dus niet achter de feiten aan lopen, maar koplopers worden op dit terrein.

Sprekers:
Dr. Anneke Smits, lector aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle
– Dr. Gerda Sula, Universiteit van Tirana, Albanië.
– Dr. Mireille Aarts, pedagogisch beleidsmedewerker KION Kinderopvang, Tanja Grinsven en Wouter van de Berg van iXperium.

Bestemd voor:
Iedereen die professioneel en/of bestuurlijk betrokken is bij de opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan 0-13 jarigen is van harte welkom.

Praktische informatie:
Datum: vrijdagochtend 4 november van 10:00 uur tot 13:15 uur, afsluitend met lunch
Locatie: Zalen van Zeven, Bollenhofsestraat 138A, Utrecht
Voertaal: Nederlands en deels Engels
Kosten: € 125,– incl. btw en lunch.

Meld je aan via de website CCI

 

 

Deel dit nieuwsbericht