Op 19 maart plaatste het Algemeen Dagblad ons opiniestuk; een krachtig statement in reactie op het waardevolle SVK-rapport. In dit artikel geven we aan dat het tijd is voor verandering. Dit doen we samen met de PO-Raad, Sociaal Werk Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang, Kindcentra 2020, Jeugdzorg Nederlanden en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

‘Kinderopvang van 0 tot en met 12 jaar is cruciaal’

Het stelsel van kinderopvang moet rigoureus op de schop. Financieel zit het ingewikkeld in elkaar. Kinderen van laagopgeleide ouders vallen vaak uit de boot, stellen vertegenwoordigers van zeven organisaties.

De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt voor welke ellende dit zorgt. Het kabinet heeft in hun reactie op de toeslagenproblematiek aangegeven dat ‘de stap naar een ander stelsel noodzakelijk is’. Wij zijn het hier zeer mee eens. Een stelselwijziging moet volgens ons allereerst het belang van het kind voorop stellen, zodat alle kinderen bereikt worden. Daarnaast moeten we stoppen met het rondpompen van geld; de overheid betaalt rechtstreeks aan de kinderopvang. Dit beperkt terugvorderingen en maakt het systeem begrijpelijk voor ouders.

Het is nú tijd voor verandering. Kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, sociaal werk en gemeenten slaan de handen ineen en roepen het nieuwe kabinet op álle kinderen een kansrijke start te geven en tot een nieuw, toekomstbestendig stelsel te komen. In de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) verkent het kabinet scenario’s voor een stelselherziening. Wij hebben hier gezamenlijk op gereageerd: het is een belangrijke stap vooruit dat dit rapport het toegangsrecht voor álle kinderen van 0 tot en met 12 jaar tot de kinderdagverblijven, BSO en gastouders adresseert.

Wij willen de kansenongelijkheid, die door de impact van de pandemie schrikbarend toeneemt, tegengaan. Het kabinet heeft voor het onderwijs een Nationaal Plan gepresenteerd, met aandacht voor voorschoolse educatie vanaf twee jaar. Kinderopvang is echter goed voor álle kinderen. Alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar verdienen maximale ontwikkelkansen, of hun ouders nu werken of niet. Inclusieve voorzieningen, waarin we achterstanden voorkomen en waar kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen, leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen voor ieder kind. Ze gaan segregatie tegen en dragen bij aan burgerschapsvorming. Belemmeringen die samenwerking tussen in de weg staan, zoals aparte vormen van toezicht en verschillende financiering, moeten worden weggenomen. De mogelijkheid om kindcentra te vormen waarin we vanuit gelijkwaardigheid nauw samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen, moet wettelijk worden verankerd door een nieuw kabinet.

Een sterke basis is nodig voor kinderen. Zet nu haalbare stappen. Ieder jaar dat we er niet in slagen die sterke basis op orde te hebben, is zonde. Maak de pedagogische voorziening voor alle kinderen toegankelijk en laat de arbeidseis vallen. Biedt de komende kabinetsperiode twee dagen toegang tot het ontwikkelrecht voor alle kinderen en verlaag de administratieve en financiële drempels. Zet nu stappen op weg naar een toekomstbestendig stelsel. Het jonge kind van nu speelt straks een belangrijke rol. Onze kinderen verdienen het.

Rinda den Besten (PO-Raad), Eric van der Burg (Sociaal Werk Nederland), Leonard Geluk (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Gjalt Jellesma (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang), Gijs van Rozendaal (Kindcentra 2020), Hans Spigt (Jeugdzorg Nederland) en Loes Ypma (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang).

Lees het online artikel  of download de PDF

 

Deel dit nieuwsbericht