Op 31 augustus werd bekend dat de ouders die geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen een compensatie krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting. Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Ouders die zich via een vragenlijst op de site van BOinK melden worden door BOinK op de hoogte gehouden.

De kinderopvang was van 16 maart tot 11 mei (dagopvang en gastoderopvang) / 8 juni (bso) gesloten. BMK, BK en BOinK hebben samen met de ministeries van SZW en Financiën hard gewerkt aan de compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben de compensatie begin juni al op hun rekening gestort gekregen.

Het is de bedoeling dat alleen de ouders zich via dit meldpunt melden die (gedeeltelijk) geen kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij niet in een gemeentelijke regeling zitten (bijvoorbeeld voor voorschoolse educatie, VE of op basis van een sociaal medische indicatie, SMI). Voor deze laatste groep ouders is er al wel compensatie geregeld, zie vraag 11 van deze veelgestelde vragen over de compensatieregeling.

Meldpunt website BOink: ‘Ouders zonder corona-compensatie (en geen recht op kinderopvangtoeslag)

Read this information and go to the questionair in English

Deel dit nieuwsbericht