Heeft jouw organisatie te maken met personeelstekorten bij het aanbieden van voorschoolse educatie? Of hebben jullie juist een goede oplossing gevonden om tekorten aan te pakken? Deel dan de ervaringen.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert adviesbureau Berenschot onderzoek uit naar de omvang en impact van personeelstekorten in de voorschoolse educatie. Met dit onderzoek wil het ministerie niet alleen een beter beeld krijgen van de omvang van personeelstekorten in voorschoolse educatie, maar vooral ook mogelijke oplossingsrichtingen in kaart brengen.

De komende weken benadert Berenschot een grote groep kinderopvangorganisaties. Deze organisaties krijgen het verzoek om via een digitale vragenlijst enkele vragen te beantwoorden over de knelpunten en kansen die zij ervaren rond de personeelstekorten in de voorschoolse educatie. Het ministerie stelt het erg op prijs als houders daaraan willen meewerken. Heb je als kinderopvangorganisatie geen vragenlijst ontvangen, maar wil je wel graag ervaringen of mogelijke oplossingen delen?

Het onderzoeksteam kan tot 12 mei 2023 ook rechtstreeks benaderd worden door te mailen naar: a.bakker@berenschot.nl.

Deel dit nieuwsbericht