221 houders hebben na een gezamenlijke oproep van BK en BMK hun mening gegeven op de versoepeling van de 50% regel voor BBL-ers en het rekeninghouden met verzachtende omstandigheden bij een aantal kwaliteitseisen.

Het meest is er gebruik gemaakt van de verruiming van het percentage bij de inzet van beroepskrachten in opleiding. Het afwijken van het opvangen in één stam- of basisgroep en van het vaste gezichtencriterium zijn daarna het meest voorkomende. Het minste is er afgeweken van de drie-uursregeling en het afwijken van het gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepsruimten en de kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie. Door een beroep te doen op deze mogelijkheden, geven houders aan in gemiddeld 91,9% voordeel te hebben bij het oplossen van de werkdruk en het personeelstekort.

We willen de houders bedanken die de tijd hebben genomen de enquête in te vullen. Met dit resultaat hebben we sterke argumenten in handen richting het ministerie, VNG en de GGD om de huidige maatregelen voort te zetten. We houden u op de hoogte!

Download de belangrijkste resultaten van het onderzoek!

Deel dit nieuwsbericht