Datum bijeenkomst: 17  mei 2021

Voor deze bijeenkomst hebben wij de expertise van Karin Laan, Beleidsadviseur en Aandachtsfunctionaris kindermishandeling, huiselijk geweld en privacy bij de GGD Hollands Noorden, ingeroepen.

Ook sloten twee vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs, Hanneke Warga en Hella Wairata, aan.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de derde bijeenkomst en linkjes naar de twee powerpoint presentaties:

 • Karin Laan benadrukt het belang van samenwerken en ook van kennis opdoen over de werkwijze van de partners waarmee je samenwerkt. Zo geeft ze de tip om het handelingsprotocol van Veilig Thuis goed te kennen, zodat je weet wat je wel en niet kunt verwachten/vragen én kunt anticiperen.
 • Een andere tip van Karin m.b.t. Veilig Thuis: ‘houd regie in het gesprek met VT. Als je iets niet zeker weet, neem dan denktijd, geef dat aan en bel later terug. Wees zo zorgvuldig mogelijk, werk zoveel mogelijk uit dossiers, niet uit het hoofd’.
 • Een veelgehoorde klacht en zorg vanuit de kinderopvang is dat er nooit meer een terugkoppeling volgt vanuit VT of het wijkteam na een melding. Maar de kinderopvang professionals blijven met de zorgen om de kinderen zitten, ze zijn nauw betrokken (geweest) en willen dan ook meer weten over hoe het gaat. Karin: blijf proactief in het melden bij VT. Maak er desnoods weer opnieuw een adviesvraag van. Desnoods bel je elke week als er na een melding geen terugkoppeling volgt. Je kunt bijvoorbeeld zeggen tegen VT: ‘het is in het belang van het kind dat jullie contact met mij blijven houden, want wij hebben dagelijks contact met het gezin’. Veilig Thuis koppelt alleen terug aan de melder, niet aan betrokken instanties in het gezin wanneer deze niet gemeld hebben.
 • Het meest waardevol is om structureel overleg te organiseren met VT, als grotere kinderopvangorganisatie of als afgevaardigde van een aantal kleinere organisaties. B.v. eens per kwartaal.
 • Maak ook eens een afspraak (online) face 2 face met VT en doe niet alles telefonisch.
 • Karin benadrukt meermaals: het gaat om zorg voor gezinnen en samenwerken aan de veiligheid. Ook in de preventieve sfeer, hoe eerder je kan bijsturen, hoe beter het is. Het heet daarom bij GGD Hollands Noorden aandachtsfunctionaris ‘zorgwekkende opvoedsituaties’  en niet ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het woord  ‘meldcode’ vindt zij eigenlijk niet goed gekozen.. Het woord ‘meldcode’ wordt vaak  verkeerd geïnterpreteerd als: ‘je gaat een melding doen’ in plaats van : ‘’je gaat de afweging maken of je wel of niet wilt melden .
 • Zie vooral ook de powerpoint presentatie van Karin.
 • De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs, Hanneke Warga en Hella Wairata, vertellen over de bijzondere taak naast de toezichthoudende taak, namelijk: Houders van kinderopvangorganisaties zijn verplicht tot het overleggen met de vertrouwensinspecteur bij signalen van mogelijk seksueel misbruik en mishandeling door een medewerker. Zodra er dus een vermoeden is, moet er meteen contact opgenomen worden met de vertrouwensinspectie.
 • Bij de vertrouwensinspecteurs kan advies worden ingewonnen. Deze stap van advies inwinnen komt nog vóór een gesprek met ouders of met de medewerker in kwestie. Bij seksueel misbruik bijvoorbeeld wil je juist niet eerste de betrokkenen informeren.
 • Er wordt gevraagd of anoniem advies mogelijk is. De vertrouwensinspecteur staat altijd open voor overleg, ook als daar in eerste instantie niet de betreffende locatie genoemd wordt. Echter, de vertrouwensinspecteur heeft een bijzondere geheimhoudingsplicht.
 • Is het een heftige stap om te nemen als houder? De vertrouwensinspecteurs geven aan: ‘beschouw het als een kans. Je dekt ook jezelf in. Je wil vanaf het begin alle juiste stappen nemen. Schroom niet, je wordt professioneel begeleid.’

Zie vooral ook de presentatie van de Vertrouwensinspectie

Download het verslag van de bijeenkomst op 17 mei 2021.

Deel dit nieuwsbericht