Vraag aan voor 16 januari 2024
Onderstaand bericht plaatsen wij op 21 oktober. De deadline voor aanvragen van compensatie valt op 16 januari. Vandaar dat we dit als reminder opnieuw onder de aandacht brengen

Begin oktober is de compensatieregeling ‘Beleidsregel compensatie eigenaren en gebruikers Stint’  gepubliceerd in de Staatscourant. In deze brief lees je wanneer en hoe je compensatie kunt aanvragen. Dit is ook terug te vinden op de website rijksoverheid.nl/compensatie-stint, waar je de digitale aanvraag kunt doen.

Aanvraag
Van 16 oktober tot en met 15 januari 2024 kun je compensatie aanvragen. Dit kan door het digitale aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. Als je een aanvraag voor meer dan 10 stints doet, kun je het aanvraagformulier alleen per post opsturen.

Wat heb je nodig?
Je hebt het volgende nodig als je compensatie gaat aanvragen:

  • Een document dat bewijst dat je op 2 oktober 2018 een Stint van 800 of 1.200 watt bezat of leasete. Of alleen een startset. Bijvoorbeeld (een kopie van) de koop-, huur- of leaseovereenkomst. Op dit document moet in ieder geval staan om wat voor type Stint het gaat en wat het aankoopbedrag is.
  • Een kopie van de verzekeringspolis of bewijs van premiebetaling waaruit blijkt dat je een motorrijtuigenverzekering heeft afgesloten;
  • Een Nederlands bankrekeningnummer, van jezelf of van jouw bedrijf (geen spaarrekening).

Let er op dat je bij de aanvraag voor een Stint van 1.200 watt ook een akte van cessie moet ondertekenen die je vervolgens digitaal én per post moet opsturen naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Anti-cessie-fonds
We weten dat er kinderopvangorganisaties zijn die zich afvragen of het tekenen van de cessiebepaling consequenties heeft voor het Stint bedrijf.
Vanuit de sector wordt daarom gewerkt aan de oprichting van een fonds waaruit de juridische kosten van de fabrikant van de Stint (deels) kunnen worden gedragen. De initiatiefnemers roepen alle kinderopvangorganisaties die een beroep doen op de compensatieregeling op om een bijdrage aan het fonds te leveren. Dit kan door een nader te bepalen percentage – zeg 10 tot 25% – van het compensatiebedrag in het fonds te storten. De gedachte achter het fonds is dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijke rechtsgang. En dat dit voor de fabrikanten van de Stint, na vijf jaar procederen en nog steeds geen einde in zicht, behoorlijk onder druk staat.

Het initiatief wordt op korte termijn verder uitgewerkt. Zodra wij meer weten zullen we jullie hierover berichten. Wil je de initiatiefnemers met raad en daad bijstaan, en/of wil je alvast laten weten wat je van het initiatief vindt, laat het dan aan ons weten. Wij kunnen je in contact met deze groep kinderopvangorganisaties brengen.

We willen nog wel expliciet benoemd hebben dat de BMK geen oprichter is van het fonds en ook niet zal deelnemen in het fonds. We laten de keuze om al dan niet een bijdrage te storten in het fonds volledig over aan jullie als individuele organisaties.

Deel dit nieuwsbericht