Op 2 oktober 2023 is de definitieve compensatieregeling voor gebruikers van de Stint gepubliceerd in de Staatscourant. Ook is die dag een brief naar de Kamer gestuurd, met daarbij als bijlage ook de beleidsregel. Zo komt er na jarenlang overleg een einde aan dit verdrietige dossier.

In zijn Kamerbrief informeert Minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer over de compensatieregeling voor gebruikers die op 2 oktober 2018 beschikten over een Stint. Het gaat daarbij om elk type Stint. Aanleiding was het schorsen van de aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets.

Hoogte compensatie

De compensatie bestaat uit een bedrag voor de waardevermindering van de Stint en een forfaitair bedrag voor de gevolgschade. De vergoeding voor de waardevermindering hangt af van de ouderdom van de Stint. Het bedrag voor de gevolgschade is uitgekomen op € 3500 per Stint. We weten dat de meeste Stints in 2017 en 2018 zijn aangeschaft. Voor deze Stints komt de compensatie dus rond de € 10.000,- per Stint uit.

Vervolgproces en uitvoering van de regeling

Gebruikers en eigenaars kunnen vanaf 16 oktober 2023 tot 16 januari 2024 een aanvraag voor compensatie indienen. Vervolgens worden vanaf 16 januari 2024 compensatiebeschikkingen vastgesteld. Hiertegen staat bezwaar en beroep open. De compensatie wordt in 2024 uitgekeerd. Er wordt een website opgericht waar organisaties hun aanvraag in kunnen dienen. Zodra hier meer over is bekend, informeren we jullie uiteraard.

Bekijk hier de documenten:

Download ‘Kamerbrief over compensatieregeling gebruikers Stint’
Download ‘Conceptversie definitieve Beleidsregel compensatie eigenaren en gebruikers Stint’
Publicatie Staatscourant: Staatscourant 2023, 27085 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Deel dit nieuwsbericht