Op de hogescholen bevinden zich de professionals van de toekomst. Daarom laat de BMK deze professionals van de toekomst nu al actief participeren binnen onze vereniging. De BMK is samen met Fontys Hogeschool vorige jaar november een pilot gestart waarin studenten aan de slag gingen met onderzoeksvragen binnen de kinderopvang.

Studenten Luna Jooren, Anouk van Helvoirt, Lenneke Kuijpers, Bieke Schampers en Dionne Vulto gingen aan de slag met de vraag; “Sluit het aanbod van de BSO aan bij de behoeftes van het kind?” Inmiddels hebben de studenten hun onderzoek afgerond.

Leerjaar 1 aan het woord!

‘Vanuit onze studie zijn wij aangesloten bij verschillende organisaties waarvoor wij een onderzoek moeten doen. Zo hebben wij ervoor gekozen om onderzoek te doen voor Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

In het eerste semester hebben we vooral stil gestaan bij het verkennen van de wereld van het kind. Er zijn verschillende mindmaps gemaakt en we hebben met onze opdrachtgevers Ellen Monteman en Maryse Broek veel vergaderingen gehad om te kijken hoe je nou het beste onderzoek kan doen en waar je allemaal rekening mee moet houden.

We hebben echt vanuit een trechter idee gewerkt. Eerst heel veel informatie gezocht, mindmaps gemaakt, gesprekken gevoerd, en we wilde graag een keer naar een locatie toe. Echter wegens corona was dit toen niet mogelijk.

We zochten steeds verder naar een hoofdvraag. Steeds verder in ons proces kwamen we tot een vraag die vaker naar boven kwam; Waar hebben kinderen behoefte aan? En wat heeft de BSO te bieden? Sluit dit aan bij wat kinderen nodig hebben?

Hoe kan je daar beter achter komen dan dat zelf aan de kinderen te vragen? Na veel voortgangsvergaderingen en gesprekken met onze coaches van de studie hadden we bedacht om dat door middel van een Podcast te doen! Onze reden van het maken van een Podcast is zodat kinderen hun stem kunnen laten horen en we meteen van de man horen hoe zij hierover denken. Het maken van een Podcast is een handige manier van informatie krijgen. We hebben toestemmingsformulieren gemaakt en die zijn vanuit de BSO’s naar de ouders gestuurd wiens kinderen graag mee wilde werken aan ons onderzoek.

We hebben met verschillende BSO’s van St. Samenwijs en Mikz KO contact gezocht en zijn er bij een paar langs gegaan om daar een groep kinderen te interviewen op een spelende manier. We hebben Speelkaarten gemaakt met bij elke afbeelding een bijpassende vraag! Samen zijn we om de opnameapparatuur heen gaan zitten en zijn we met elkaar in gesprek gegaan.

De vragen waren gebaseerd op keuzevrijheid, veiligheid en aangeboden aanbod van de BSO. De kinderen waren enthousiast en gaven aan dat ze het leuk vonden. Ze konden uitgebreid antwoord geven en door de opgestelde vragen gingen ze ook dieper in op de vraag. En er ook met elkaar over in gesprek.

De podcasts

Beluister de podcast van Samenwijs – BSO Wagemakers
Download alle podcasts

De algemene conclusie uit de podcasts; Bij alle maatschappelijke BSO’s die de studenten hebben bezocht kwam naar voren dat de kinderen (simpele) materialen missen of dat materialen, zoals spellen, incompleet zijn.  Oudere kinderen hebben behoefte aan grotere en langer durende spellen en uitdagende activiteiten. Dit zou makkelijker te realiseren kunnen zijn wanneer kinderen van dezelfde leeftijd wat vaker een activiteit op hun niveau kunnen doen. Teambuilding-achtige activiteiten met de hele groep zouden ook goed kunnen zijn zodat de kinderen het leuker gaan vinden om met elkaar te spelen. Wanneer de pedagogisch medewerkers daar ook aan meedoen kan dat ook de pedagogische relatie tussen medewerker en kind versterken.

Omdat uit het vooronderzoek is gebleken dat de kinderen behoefte hebben aan uitgebreide en uitdagende activiteiten waarin zij meer in contact komen met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers hebben wij een activiteit bedacht die moet aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen, hen zelfvertrouwen geeft en de sociaal-emotionele veiligheid bevordert door positief contact tussen kinderen onderling en kinderen en medewerkers te stimuleren. Wij hebben ervoor gekozen om invloed uit te oefenen op het aspect “groep” van het pedagogisch klimaat op de BSO. Wij wilden dit doen doormiddel van een uitgebreide en uitdagende teambuildingactiviteit Buddy Run waarbij het zelfvertrouwen van de kinderen en de sociaal-emotionele veiligheid op de BSO wordt bevorderd door positief contact tussen kinderen onderling en kinderen en medewerkers te stimuleren. Voor onze activiteit is bovengenoemde goede communicatie nodig om het doel te behalen. Het doel voor de kinderen en medewerkers is namelijk dat zij samen goed het parcours over komen. Hiervoor moeten zij goed met elkaar communiceren door goed te overleggen en samen te werken en naar elkaar te luisteren, elkaars bijdrage te erkennen en begrip te tonen voor wat de ander zegt. Onze activiteit bevordert ook bovengenoemde motivatie omdat de pedagogisch medewerkers moeten samenwerken met de kinderen en omdat de kinderen ook samen moeten werken en er daarom een samenwerkingssfeer hangt in plaats van een competitieve sfeer. Om deze redenen moet onze activiteit dus een positieve invloed hebben op het pedagogisch klimaat.’

Download hier het onderzoeksverslag

Bedankt Fontys studenten! En we zien uit naar het vervolg van deze samenwerking.

Deel dit nieuwsbericht