Op 11 januari vond de BMK ledensessie over creativiteitsontwikkeling bij het jonge kind plaats. Zo’n 35 betrokken BMK leden namen deel.

Bas Hendrickx (Stichting Kunst & Cultuur) en Jeska Aasman (Drentse Netwerk Jonge Kind) namen de deelnemers mee in het belang van creativiteitsontwikkeling bij (jonge) kinderen. Is elk kind creatief? Vind jij jezelf creatief? En welke (pedagogische)houding vraagt creativiteitsontwikkeling van ons als volwassene?

Jeska vertelde over de ontwikkeling van jonge kinderen, hun creativiteit en het pedagogisch didactisch handelen. Het is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de creativiteit als een jong kind nieuwsgierig mag zijn, mag experimenteren en dus creatief mag zijn met alle zintuigen. Kinderen krijgen daardoor zelfvertrouwen. Kinderen mogen de wereld zelf ‘manipuleren’ en daardoor begrijpen. Ze leren dat ze hun eigen beelden, vormen en uitingen mogen hebben. Én dat ‘mooi’ geen issue is.

Wat vraagt dit van de pedagogisch professional? Gun het kind z’n experiment en begeleid dat vanuit nieuwsgierigheid. Wees je er bewust van dat jij vaststaande beelden hebt van hoe de wereld ‘hoort’ te zijn!

Jeska deelde tijdens haar presentatie een veelzeggend gedicht Honderd Talen – Loris Malaguzzi
“Honderd talen waarin we elkaar ontmoeten”.

Bas gaf een inkijkje in hoe Stichting Kunst & Cultuur (K&C) zich sterk maakt voor goed cultuuronderwijs op de scholen in Drenthe en Groningen en zet zich in voor de cultuurparticipatie In Drenthe. Met deze projecten en evenementen stimuleren ze zoveel mogelijk mensen om deel te nemen aan of kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed. Wat heb jij nodig om als kinderopvangorganisatie/IKC/BSO creatieve ontwikkeling en cultuur onderdeel te maken van je werkwijze? Of om een volgende stap in te zetten? Waar liggen kansen? Welke goede voorbeelden ken je? Bas gaf informatie over bij wie je kunt aankloppen voor samenwerking op dit thema in jouw regio.

Download presentatie Jeska

Download presentatie Bas

 

Deel dit nieuwsbericht