Gisteren is tijdens de algemene politieke beschouwingen deze motie van Jesse Klaver van Groen Links aangenomen:

Spreekt uit dat de kinderopvang bij amendement zal worden verhoogd met circa 425 miljoen zodat de maximum-uurprijs voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gaat aansluiten bij de daadwerkelijke te betalen prijs;

De motie is mede ondertekend namens de ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, DENK, BIJ1, PvdA, Gündoğan, fractie den Haan, PVV en Volt.

Het doel van de motie is om het sociaal minimum te verhogen, middeninkomens te ondersteunen en werken lonend te maken. Onderdeel van de motie is  dat het maximale uurtarief (waarover ouders KOT krijgen) wordt verhoogd zodat de maximum-uurprijs voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gaat aansluiten bij de daadwerkelijke te betalen prijs.

We zijn als branchevereniging erg blij met deze motie omdat deze de kinderopvang gelukkig weer veel toegankelijker maakt voor de lage en de middeninkomens. Hier hebben we samen met de BK, BVOK, Nysa, BOINK, Voor Werkende Ouders en PPINK eerder deze week een opiniestuk over gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. We willen met de verhoging van de kinderopvangtoeslag bereiken dat ten minste 80% van de kinderopvangorganisaties hun diensten aan kunnen bieden binnen dit tarief en ouders daardoor geen extra kosten meer te hoeven dragen.

Bij de invoering van de Wet kinderopvang heeft de overheid als stelregel bedacht dat 80% van het aanbod gedekt zou moeten worden door het vergoedingstarief dat de overheid hanteert. Dit is al lang niet meer het geval. In april 2022 was het percentage van het aantal uren dat is afgenomen tegen een tarief boven de maximum uurprijs maar liefst 70% in de kinderdagopvang, 79% in de buitenschoolse opvang 36% in de gastouderopvang. En we weten allemaal: ieder dubbeltje bovenop het tarief moet volledig door ouders betaald worden  Dus een verhoging van het maximum tarief is heel goed nieuws voor ouders.

Wat dit voor jullie betekent
Hoe de circa 425 miljoen wordt ingezet ten behoeve van het verhogen van het vergoedingstarief is nog niet duidelijk. De Kamer heeft in ieder geval wel besloten de begroting van SZW nog voor het verkiezingsreces te zullen behandelen. We snappen dat de timing hiervan in combinatie met het vaststellen van de tarieven voor 2024 lastig is. Wij zullen bepleiten dat dat aansluit bij wat in de sector gemiddeld wordt gevraagd t.b.v. kinderopvang 0-4 en BSO. Zie hiervoor het onderzoek van BOinK.

Wij houden de acties naar aanleiding van deze aangenomen motie nauwlettend op de hoogte en hopen dat we jullie z.s.m. meer duidelijkheid kunnen geven. Ook de eerste kamer moet er zijn oordeel nog over geven. Misschien dat daar de bezwaren tegen de dekking zwaar wegen en nog tot aanpassing aanleiding geven. Ga vooral door met de gesprekken met oudercommissie over de tarieven voor 2024. Laat deze verhoging geen reden zijn de tarieven extra te verhogen, want dan schieten ouders er niets mee op.

Deel dit nieuwsbericht