Samenvatting bijeenkomst Aandachtsfunctionarissen (16 mei 2022, Amsterdam)

Een grote groep aandachtsfunctionarissen kwam bijeen in de Fruittuin van West in Amsterdam. We zijn blij met de grote opkomst, de brede belangstelling en de input die we hebben opgehaald!

Downloads
Samenvatting van de bijeenkomst
Lezing Werkgroep kinderopvang LVAK van Tea Hol (directrice van de LVAK)
Handelingskader van het onderwijs
Interactief protocol Veilig Thuis
Deze laatste twee zijn interessant voor ons. Het onderwijs en Veilig Thuis zijn belangrijke samenwerkingspartners van de kinderopvang. We spelen graag ij op hun werkwijzen.

Vervolgtraject: landelijke werkgroepen
De werkgroepen die opgericht worden vanuit het Platform tegen kindermishandeling (waar BOinK, Ppink, BMK en BK onderdeel van zijn) gaan verder met de opgehaalde input. We kijken hoe we de input concreet gaan maken en op welke manier we actie gaan ondernemen.

We need you!
We zoeken voor deze landelijke werkgroep nog ‘Experts gastouderopvang en de meldcode/handelen van de aandachtsfunctionaris’.
Iets voor jou? Mail Maryse Broek (broek@bmko.nl)

Deel dit nieuwsbericht