Op 16 juli heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora Van Nieuwenhuizen, door middel van een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de beoordeling van de Stint.

In haar brief geeft de minister aan dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in haar laatste advies over het veiligheidsrapport van de Stint (een rapport dat is opgesteld door TNO) opmerkt dat zij eerst nog een methodiek voor een risico-inventarisatie moeten ontwikkelen om een goed advies te kunnen uitbrengen. De minister wil nu eerst de ontwikkeling van deze methodiek afwachten, voordat zij een besluit neemt.

Beleidsregel Bijzondere Bromfiets
De Beleidsregel Bijzondere Bromfiets is op 2 mei 2019 in werking getreden. In de beleidsregel staat dat een onafhankelijke instantie (in dit geval de SWOV) kan worden gevraagd om een oordeel te geven over de risicobeoordeling die is opgesteld door een onafhankelijke en deskundige instantie (in dit geval TNO). Een vanzelfsprekende aanname hierbij was dat werd verwezen naar een bestaande methodiek om deze risico-inventarisatie uit te voeren.

Oordeel SWOV en methodiek
De SWOV heeft meerdere malen een oordeel gegeven en aangegeven dat zij van mening is dat er eerst een methodiek moet worden ontwikkeld. De minister heeft het oordeel van de SWOV overgenomen zonder concrete consequenties hier aan te verbinden.

In lijn hiermee heeft de SWOV nu opnieuw hetzelfde de advies uitgebracht met de conclusie dat TNO een deugdelijk rapport heeft opgeleverd en dat daarmee wordt voldaan aan de vereisten uit de beleidsregel. De minister geeft nu aan dat zij het ontbreken van een methodiek om risico’s te beoordelen een probleem vindt en dat zij de SWOV gevraagd heeft een methodiek op te stellen. Deze methodiek  is eind augustus in concept klaar om te worden toegepast.

Uitstel besluit
De Stint is van de weg gehaald op basis van een rapport van TNO. TNO concludeert dat de nieuwe BSO Bus, de nieuwe naam van de Stint, voldoet aan alle eisen die TNO aan een dergelijk voertuig stelde. Het lijkt logisch dat een voertuig dan tot de weg wordt toegelaten. Op dit moment echter is het besluit van de minister om een nieuwe methodiek voor risico-inventarisatie op te stellen. Dit is een nieuwe ontwikkeling in het dossier van de Stint sinds vorige week bleek dat er geen aanwijsbare oorzaak is voor het ongeluk met een Stint dat plaatsvond in Oss in september 2018. Vooralsnog is de BMK er voorstander van om de BSO Bus terug op de weg te zien. We gaan hierover graag in gesprek met betrokken partijen.

Deel dit nieuwsbericht