Regionale bijeenkomsten

Het afgelopen jaar organiseerde het ‘ondersteuningstraject VE’ regionale bijeenkomsten over de urenuitbreiding binnen de voorschoolse educatie. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd in  opdracht van het ministerie OCW. Alle bijeenkomsten zijn druk bezocht door leden van de BMK, Sociaal Werk Nederland en BK.

Iedere bijeenkomst zijn de vragen beantwoord van de aanwezigen. Vervolgens volgde een informatieve presentatie van Ed Buitenhek (Bureau Buitenhek) over de wettelijke voorwaarden van de urenuitbreiding, de uitdagingen bij de implementatie, bekostiging, varianten in het aanbod, overwegingen bij aanbieders, ouderbijdrage en planning. Naast het plenaire gedeelte wisselden deelnemers in kleine groepen eigen ervaringen uit. Ook werd de verdieping opgezocht in bepaalde onderwerpen. Tot slot gaf een beleidsmedewerker van het ministerie van OCW een korte update over het Wijzigingsbesluit en beantwoordde vragen van aanwezigen hierover.

Handige links

– ‘Meest gestelde vragen en antwoorden‘ tijdens de bijeenkomsten.
Handreikingen Uitbreiding uren VE
Handreiking Uitbreiding personele uren VE
– Lees na (bericht 17 oktober) na wat het wijzigingsbesluit precies inhoudt.

BMK schrijft brief over inzetbaarheid BBL studenten in VE

Onlangs schreef de BMK een brief aan Minister Slob en Staatssecretaris Van Ark over inzetbaarheid van BBL studenten in VE. Dit naar aanleiding van signalen van onze leden over problemen rondom de inzetbaarheid van BBL studenten in VE. De brief hebben we inmiddels in persoon toegelicht aan het ministerie van OCW. OCW heeft aangegeven naar de mogelijkheden van ons voorstel te willen kijken.

 

Deel dit nieuwsbericht