Vandaag starten de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang. De deelnemende cao-partijen naast de BMK zijn (ook namens de werkgevers) de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn namens medewerkers.

De onderhandelingen starten vandaag 2 september met met toelichten van de inzetbrieven die de partijen hebben gedeeld met elkaar. Hierin staan de uitgangspunten of onderhandelpunten om te komen tot een nieuwe cao Kinderopvang.

Inzet BMK

De BMK wil graag dat haar leden aantrekkelijke werkgevers zijn voor de huidige medewerkers en voor nieuwe medewerkers. Salaris en ontwikkelmogelijkheden zijn voor de BMK twee belangrijke elementen van goed werkgeverschap. De cao ziet de BMK als het belangrijkste instrument om dit te realiseren. Daarnaast wil de BMK graag goede kwaliteit kinderopvang voor alle kinderen in Nederland. Ook hiervoor ziet zij de cao als een belangrijk instrument. Via de cao kan branche brede afspraken maken en zo de lat bepalen waar alle kinderopvangorganisaties aan moeten voldoen. Zodat kinderen en ouders zeker zijn van kwalitatief goede kinderopvang. En medewerkers kunnen rekenen op goede arbeidsvoorwaarden.

De inzet van de BMK is opgehaald tijdens de twee laatste ALV’s van de vereniging. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit bestuursleden Geert de Wit en Monique Wittebol. Zij worden ondersteund door Berry Tijhuis, onze externe cao-onderhandelaar. Onze collega Yasmine Oudriss-Kamouni is als toehoorder bij de onderhandelingen aanwezig. Lees hier de inzetbrief van de BMK

Overige partijen

De inzetbrieven van de andere onderhandelingspartijen lees je hier:

De onderhandelingen vinden verder plaats op 23 september en 28 oktober a.s. en zo nodig nog op 11 en 25 november a.s. Wij zullen jullie waar mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van het onderhandelingsproces. Zeker is dat we het er tijdens onze ALV op 28 november over gaan hebben. Schrijf je daarvoor alvast in via de agenda op deze website.

Deel dit nieuwsbericht