Wat vindt en doet de BMK?
Het nieuwe maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag, stijgt slechts met 0,5% stijgt terwijl de kostenstijging van KOO’s hoger ligt (2,3-2,9%) blijkt in september uit de Update Kostenprognose 2022 van Ayit . Op 29 september schreven we daarom een blog waarin we de Staatssecretaris Dennis Wiersema oproepen dit uit te leggen aan ons.

Boodschap BMK
We maken ons zorgen omdat de kinderopvang duurder wordt.
Het tarief dat de overheid vergoedt stijgt met slechts een half procent terwijl door o.a. de cao kosten in de kinderopvang met 3% omhoog gaan.
Dat betekent een grote stijging in de kosten voor kinderopvang. M.n. ouders in de lagere en middeninkomens gaan veel meer betalen en is dat echt een probleem.
We hebben de Staatssecretaris gevraagd; leg het ons uit, want we begrijpen het niet meer!
De politiek wil juist de kinderopvang gratis maken omdat kinderopvang van belang is voor de ontwikkeling van kinderen en ouders faciliteert zodat zij kunnen werken.

Resultaten leden-enquête
In oktober vroegen we onze leden inzicht te geven in de uurprijzen voor 2022.
50% van de leden heeft de enquête ingevuld.
Samenvatting
Uit de resultaten blijkt dat ruim driekwart van de kinderopvangorganisaties in 2022 uurprijzen zal vragen die (ruim) boven het (voorlopig) maximum uurtarief van de overheid voor 2022 liggen.
80% van deze respondenten geeft aan dat in 2022 hun uurtarief voor dagopvang tussen 0,5% tot 10 % boven het KOT-tarief van de overheid zal liggen.
Bij de bso geldt dat voor driekwart van de respondenten. Daarbij zien we uitschieters waar de uurprijs meer dan 10 % boven het KOT-tarief zal liggen.
Voor de gastouderopvang liggen deze percentages iets lager; 70 % van de gastouders meldt een stijging die ligt tussen 0,5% en 10% en hoger.

Indexeer het maximum uurtarief met 3,5%
Deze kostenstijgingen doorvoeren in de uurprijzen voor 2022, betekent dat de nieuwe prijzen boven het maximum uurtarief van de overheid zullen liggen. Dit druist in tegen onze maatschappelijke principes want maatschappelijke ondernemers willen eigenlijk voorkomen dat ouders meer moeten gaan betalen.
Maar uurprijzen waarin de kostenstijgingen niet verdisconteerd zijn beperken de ruimte om te werken aan de kwaliteit van de opvang. Het moet immers uit de lengte of uit de breedte komen als tarieven niet meestijgen met de kosten. De consequentie is dat innovatie en kwaliteitsinvesteringen worden uitgesteld. Dit is geen goede zaak en deze afweging mag nooit een gevolg zijn van overheidsbeleid waarin te lage maximum uurtarieven de kwaliteitsontwikkeling nadelig beïnvloeden.

Ouders zijn de dupe als de overheid achter blijft bij de indexatie van de tarieven. Als we willen dat de netto kosten voor ouders in 2022 niet stijgen is het noodzakelijk dat de maximum uurtarieven in 2022 met 3,5% geïndexeerd worden.

Artikel in Algemeen Dagblad, 29/10
Vrijdag (29 okt) reageerde Loes Ypma in het AD: ‘Rekening kinderopvang stijgt in 2022, vooral lage inkomens voelen de pijn’. Loes Ypma: ‘Dit staat haaks op de wens van meer toeganke­lijk­heid van vrijwel alle politieke partijen!’
In dit artikel ook een opname van een interview dat AD afnam met Robert Sänger (vice-voorzitter BMK).
Hierin legt Robert in een paar minuten duidelijk uit waarom deze geringe stijging van het maximum uurtarief (0,5%) zo nadelig uitvalt voor juist de minst verdienende ouders.

 

Deel dit nieuwsbericht