BMK: Overheid moet ingrijpen bij dalende vaccinatiegraad

Op 18 februari stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van D66 dat kinderopvangorganisaties het recht geeft niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. De BMK vindt dat de overheid de uitgangspunten voor gezondheidszorg niet tot een keuze moet laten worden van individuele kinderopvangorganisaties. Wanneer de vaccinatiegraad zakt tot onder een afgesproken grens, moet er door de overheid, op basis van een wettelijke grondslag, ingegrepen worden. En ook adviseren we conform het overheidsbeleid dat ouders hun kinderen laten deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma.

De BMK maakt zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad en de gevolgen die dat heeft voor kinderen op kinderdagverblijven. Deze nieuwe wet biedt geen oplossing voor dit probleem en zorgt ervoor dat het risico op besmetting op andere plekken toeneemt. Want er zullen ook kinderopvangorganisaties zijn die ervoor kiezen niet-gevaccineerde kinderen toe te laten met het risico van het ontstaan van infectiehaarden (zie bericht NRC, 5 februari 2020). Wij vinden dat dit onderwerp groter is dan de kinderopvang; het gaat hier om de volksgezondheid. We moeten niet onderschatten dat, wanneer de vaccinatiegraad minder dan 95 %* is, kinderen dan in het algemeen een risico lopen, dus ook tijdens andere dagelijkse activiteiten. Daarom moet de politiek haar verantwoordelijkheid nemen.

De BMK vindt dat de politiek de adviezen uit het rapport ‘Prikken voor elkaar’ ter harte moet nemen. Dit rapport (zomer 2019) geeft het kabinet duidelijke richtlijnen om de dalende vaccinatiegraad te keren. Ook deze commissie wijst het kabinet op haar verantwoordelijkheid; als de vaccinatiegraad tot onder een bepaald percentage zakt (vast te stellen door de overheid) dan zou het kabinet volgens de commissie een vaccinatieplicht kunnen afkondigen. Daarnaast adviseert de commissie een overheidscampagne om de dalende vaccinatiegraad te keren en het voeren van voorlichtingsgesprekken met ouders die niet meewerken aan vaccinatie.

Volkskrant (19 februari): ‘Niet ingeënt? Dan mag de crèche voortaan kinderen weigeren’ of download de PDF

Trouw (19 februari): ‘Kinderopvang mag vaccinatiebewijs gaan eisen’

 

Regeringspartij D66 paste haar initiatiefwet aan

Na de aanpassing kan de initiatiefwet nu op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Hierdoor mogen kinderopvangcentra niet-gevaccineerde kinderen weigeren.

Lees het bericht in AD (18 februari)

 

Het kabinet adviseerde eerder negatief met betrekking tot vaccinatie in de kinderopvang.

Het intitiatiefwetsvoorstel van D66 was bedoeld om de Wet op de kinderopvang aan te vullen. In die wet moest expliciet komen te staan dat crèches die dat willen niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren. Na het negatieve advies van het kabinet besloot D66-Kamerlid Paul van Meenen de initiatiefwet over vaccinatie in de kinderopvang op twee punten aanpassen. Op 11 februari voegde de partij aan het voorstel toe dat kinderen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt niet onder deze weigeringsmogelijkheid mogen vallen en altijd recht op toegang hebben. Een tweede wijziging is dat de (neven)effecten van de wet uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding moeten worden geëvalueerd.

Meer lezen

Deel dit nieuwsbericht