Woensdag 25 oktober publiceerde het AD een artikel met de kop ‘Massale leegloop kinderopvang. Hoogste uitstroom in 10 jaar, record aan vacatures’. We herkennen ons niet in de inhoud van dit artikel, omdat uit de CBS-cijfers juist blijkt dat de tekorten eerder af- dan toenemen van 6950 naar 6700 en dat terwijl de sector nog steeds groeit.

We zijn wel blij met het gepubliceerde commentaar in het AD op dit artikel door Rennie Rijpma ‘Kinderopvang blijft kind van de rekening’. Zij zegt: ‘Laten we een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld Finland’ en ‘Gedegen kinderopvang kost ook de Finnen serieus geld (van de belastingbetaler, voor ouders is kinderopvang in Finland goed betaalbaar), maar het is dan ook een serieuze investering in de samenleving van de toekomst’.

Dat er krapte is op de arbeidsmarkt is een gegeven, ook binnen de kinderopvang. Deze tekorten zijn, zoals de minister schrijft het in haar kamerbrief van 15 september, één van de beperkingen in de uitbreiding van de kinderopvang. ABF Research heeft eerder uitgerekend dat er een tekort is van ongeveer 6000 medewerkers. Er zijn nu volgens de berekeningen van het AD op basis van de data van vacaturesite Indeed 4.400 vacatures binnen de sector Kinderopvang, dit betekent een vermindering van 1.600 ten opzichte van de eerdere berekening van ABF Research. Dit terwijl de sector nog steeds groeit, in 2015 telde de sector 78.000 medewerkers, nu zijn dit er 124.000. Het afgelopen jaar is de sector volgens Kinderopvang Werkt gegroeid met 8.000 medewerkers.

In de laatste arbeidsmarktpeiling vanuit Kinderopvang Werkt is aangegeven dat er na de afname tussen oktober 2022 en maart 2023, opnieuw een lichte afname in de personeelstekorten bij de verschillende soorten organisaties in kinderopvang te zien is. De verwachtingen voor de komende zes maanden laten een vergelijkbaar beeld zien. Je zou voorzichtig kunnen concluderen dat de top van de tekorten is bereikt. De enorme toename van tekorten lijken we achter de rug te hebben, maar natuurlijk blijft dit een belangrijk aandachtspunt. De arbeidsmarktpeiling wordt elke vijf maanden uitgevoerd.

De succesvolle initiatieven waar de sector mee aan de slag is om de tekorten te verminderen zijn onder andere:

  • Ondersteuning vanuit het Ministerie in het aantrekken van groepshulpen, die zich in de praktijk stapsgewijs kunnen ontwikkelen, waar mogelijk tot pedagogisch medewerker via het Ontwikkelpad. Een subsidieregeling wordt momenteel vormgegeven, de internetconsultatie wordt eind dit jaar verwacht.
  • De aanpak Het Potentieel Pakken voor een aanpak voor contractuitbreiding. De resultaten zijn veelbelovend, 19% van de medewerkers uit de proeftuin breidde hun contract uit met gemiddeld 5,4 uur.
  • Combinatiebanen, de kansen en belemmeringen worden momenteel door Kinderopvang Werkt in kaart gebracht.
  • Aantrekkelijk maken van het beroep en om in loondienst te blijven werken. De nieuwe cao zorgt voor gemiddeld 11% loonstijging.
Deel dit nieuwsbericht