Op de hogescholen bevinden zich de professionals van de toekomst. Daarom laat de BMK deze professionals van de toekomst nu al actief participeren binnen onze vereniging. De BMK is samen met Fontys Hogeschool vorige jaar november een pilot gestart waarin studenten aan de slag gaan met onderzoeksvragen binnen de kinderopvang.

Hoe gaat het met deze samenwerking? De betrokken studenten van leerjaar 1 aan het woord;


Beste leden van BMK,

Wij zijn Dione, Bieke, Lenneke en Anouk en wij doen voor de BMK onderzoek naar de vraag: “Sluit het aanbod van de BSO aan op de behoeftes van de kinderen?”.

Wij zijn eerstejaarsstudenten aan de Fontys Hogeschool voor Pedagogiek in ‘s-Hertogenbosch. Binnen onze opleiding trekken wij veel op met het werkveld. Vandaar dat wij in contact zijn gekomen met de BMK. Onze opleiding gaat namelijk samenwerkingen aan met werkveldpartners, die hun onderzoeksvraag voor ons presenteren tijdens een zogenoemde “kwestiemarkt”. Deze is aan het begin het studiejaar (in september 2021) gehouden.

Enthousiast onderzoek

Wij waren zeer onder de indruk van de vraag en het enthousiasme van Ellen Monteban en Maryse Broek en daarom hebben wij ervoor gekozen om met hen samen te werken.

Tijdens ons eerste contact met hen voelden wij ons meteen prettig bij deze samenwerking. Ellen en Maryse hebben ons vanaf het begin intensief begeleid. Zo begeleiden zij ons op weg om tot de onderzoeksvraag te komen, door ons opdrachten te geven waardoor wij ons eerst breed konden oriënteren en daarna steeds toegespitster konden gaan werken. Zo zijn wij tot de volgende onderzoeksvraag gekomen: “Sluit het aanbod van de BSO aan op de behoeftes van de kinderen?” Wij willen dit gaan onderzoeken op de vlakken van sociaal-emotionele veiligheid, keuzevrijheid en aansluiting op ontwikkelingsfasen. En, of de behoefte klopt bij hetgeen een gemiddelde BSO aanbied.

Inmiddels hebben wij contact gehad met een aantal BSO’s van leden van de BMK waar wij de komende maanden ons onderzoek mogen gaan uitvoeren. Wij hebben er veel zin in om hiermee verder aan de slag te gaan!


Geregeld zullen we een update geven over de vorderingen van de studenten. We zijn heel trots op de inzet en het enthousiasme van deze groep studenten en de samenwerking met de Fontys Hogeschool.

Deel dit nieuwsbericht