Inzetten op grotere contracten loont. Dat blijkt uit de proeftuin bij Kind & Co Ludens begeleid door Stichting Het Potentieel Pakken (HPP). Doel is te onderzoeken of en hoe de contractomvang van medewerkers bij de kinderopvangorganisatie vergroot kan worden. Met een heel positieve uitkomst: in drie maanden breidde 19 procent van de actief betrokken medewerkers hun contract uit met gemiddeld 5,4 uur per week. Daarnaast had de proeftuin nog andere gunstige effecten.

De proeftuin bij Kind & Co Ludens laat zien dat je kansen op papier kunt verzilveren in de praktijk. In een enquête onder 330 medewerkers bij de start van het project gaf 48 procent van de medewerkers in de kinderdagverblijven aan (misschien) meer te willen werken. Voor de bso was dit 66 procent. Vervolgens zijn we in de proeftuin actief aan de slag gegaan in twee clusters bestaande uit 89 medewerkers. Van deze 89 medewerkers breidden 17 (19 procent) hun contract uit, met gemiddeld 5,4 uur per week. Dit is omgerekend 2,55 fte extra bij een 36-urige werkweek.”

Andere gunstige effecten
Behalve contractuitbreiding had de proeftuin nog andere gunstige effecten op de organisatie. Er vond een omslag plaats in denken en doen, en een aanscherping van beleid en processen. Ook leverde het veel inzicht op. Bijvoorbeeld in potentieel, kansen en belemmeringen rondom het realiseren van grotere contracten. Maar ook inzicht in overtuigingen van managers en medewerkers over de wens en bereidheid om meer te werken. Verder zijn medewerkers zich nu meer bewust van de gevolgen van hun contractgrootte en weten ze beter welke mogelijkheden er zijn tot uitbreiding.

Personeelstekort aanpakken
Kinderopvang werkt! startte de proeftuin met HPP om te onderzoeken of contractuitbreiding een kansrijke oplossing kan zijn voor het personeelstekort in kinderopvang. Bij Kind & Co Ludens bleek dit succesvol. De opgedane kennis en ervaring deelden we al met 17 andere kinderopvangorganisaties. Ook is een breed opschaalbare aanpak voor de branche ontwikkeld. Een groot aantal van de aangesloten organisaties is inmiddels intern aan de slag met contractuitbreiding. Het project wordt gefinancierd door Kinderopvang werkt! en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees het artikel op Kinderopvang werkt!

Lees ons bericht (maart 2023): Proeftuin’ verhogen deeltijdfactor kinderopvang: eerste resultaten
Lees ons bericht (nov 2022): Ludens Kind&Co wordt ‘proeftuin verhogen deeltijdfactor’ voor de kinderopvang


Hoopvolle resultaten
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is heel blij met deze hoopvolle resultaten uit de ‘proeftuin’ bij Kind & Co Ludens. Vanzelfsprekend zou het fantastisch zijn als we het personeelstekort in onze maatschappelijke sectoren kunnen verlichten – en misschien zelfs op termijn oplossen – als medewerkers bereid zijn meer uren te werken. McKinsey berekende al in 2018 in haar rapport ’Het potentieel pakken’ dat als alle vrouwen die deeltijd werken in de sectoren zorg en onderwijs 1 uur per week extra werken, in theorie de tekorten in deze sectoren opgelost kunnen worden.

Naast contractuitbreiding heeft deze experimentele opzet bij Kind & Co Ludens ook andere mooie opbrengsten gerealiseerd. Zo hebben medewerkers op verschillende niveaus in de organisatie, van uitvoerend tot leidinggevend, meer inzicht gekregen in hun (onbewuste) overtuigingen rond hun wens en bereidheid om meer te werken. In die mate zelfs dat Kind & Co Ludens haar beleid en processen aanscherpte. Dat zijn heel mooie en veelbelovende resultaten.
De BMK is van meet af aan groot voorstander geweest van de aanpak van Het Potentieel Pakken en volgt de resultaten op de voet. Wij vinden het een mooi uitgangspunt dat medewerkers een bewuste keuze maken over het aantal uur dat zij per week willen werken. Als er belemmeringen zijn om meer uren te werken, dan worden die aangepakt en wordt gekeken wat wél kan. Elk uur dat medewerkers meer willen werken, is winst.

We kunnen niet wachten om deze aanpak breder uit te rollen. Zo kunnen we als kinderopvang laten zien dat meer werken loont. Dat de deeltijdfactor omlaag brengen bijdraagt aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Dat als ouders werken veel jonge kinderen de kans krijgen naar de kinderopvang te gaan en dat is goed voor hun ontwikkeling. En dat de kinderopvang als vliegwiel functioneert van een goed geoliede BV Nederland, want iedere Pedagogisch Professional maakt het mogelijk dat 6 ouders werken.

Deel dit nieuwsbericht