Het generiek kader voor kinderen van 0-12 jaar is aangepast. Ook zijn de Bron en Contact Onderzoek (BCO)-adviezen voor de nauwe contacten in de kinderopvang (en het PO) versoepeld. SZW en de gezamenlijke branchepartijen hebben daarop het stappenplan of handelingsperspectief met de bijbehorende informatiebrieven aangepast. De belangrijkste versoepelingen zijn:

  • Bij een enkele besmetting in een groep hoeft niet meer de hele groep in quarantaine.
  • Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep, kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep.
  • Het blijft van belang om ouders en medewerkers te informeren over de besmetting.
  • Medewerkers die immuun zijn hoeven bij een besmetting niet in quarantaine. Medewerkers die niet-immuun zijn gaan wel in quarantaine.
  • In bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig beloop, kunnen adviezen op maat worden gegeven in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar van de huisgenoot.

Per 25 september 2021 wordt de anderhalve meter-regel losgelaten. Het protocol kinderopvang zal conform de nieuwe versoepelingen ook worden aangepast. De nieuwe versie van het protocol wordt vóór zaterdag 25 september op onze website en die van de Rijksoverheid gepubliceerd.

Downloads

Het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM
De Handreiking BCO 0-12 jaar.
Het Handelingsperspectief versie 20 september
De informatiebrief ouders versie 20 september
De Informatiebrief medewerkers versie 20 september

Deel dit nieuwsbericht