Op bezoek bij SKCN in Leerdam
Op een stralende zonnige dag eind juni gaan we op bezoek bij Stichting Kinderopvang Centraal Nederland in Leerdam. Een lid van het eerste uur uit 2016, waar sinds september 2018 Yvonne Schubad als nieuwe bestuurder aan de slag is gegaan. Hoog tijd dus om eens persoonlijk nader kennis te maken. Aanleiding was een kritische noot vanuit SKCN over de informatievoorziening en dienstverlening vanuit de BMK over gastouderopvang. Want hoewel ze met volle overtuiging achter onze en hun maatschappelijke visie staan, missen ze de aandacht voor deze belangrijke andere vorm van kinderopvang. Daarover gaan we uiteraard graag in gesprek. En laten wij binnen de BMK nu juist bezig zijn met het ontwikkelen van een visie op de toekomst en benodigde kwaliteitsverbetering van de gastouderopvang. Daar kunnen Yvonne en Conny van de Water, manager gastouderbureau SKCN, ons vast mooie input voor leveren. En dat deden ze!

‘We kennen al onze gastouders’
De bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau van SKCN kennen al hun gastouders, zo’n 67 in totaal. Zo weten ze overal goed wat er speelt, wat ieders kwaliteiten en persoonlijke voorkeuren voor bijvoorbeeld verdere scholing zijn. Zo wil de een zich graag verder ontwikkelen op het gebied van VVE en de ander voor babyspecialist. Vanuit het GOB wordt heel nadrukkelijk op de kwaliteit van de bij hen aangesloten gastouders gestuurd en toegezien. Op die manier hopen ze zich ook in positieve zin te onderscheiden van de commerciële goedkope internetbureaus uit de regio, die met koude acquisitie gastouders van SKCN proberen te werven voor hun eigen bureau. Van ouders horen ze terug dat die het erg prettig vinden om bij SKCN voor alle vormen van opvang terecht te kunnen, wetende dat ze goede kwaliteit leveren en er met hen meegedacht wordt welke vorm het meest aansluit bij hun kind en thuissituatie. Zo nemen ouders ook een combinatie af van gastouderopvang en dagopvang en stromen kinderen met 4 jaar van gastouderopvang door naar een BSO locatie van SKCN.

Professioneel aanwezig in alle wijken
SKCN is een relatief kleine organisatie die alle vormen van opvang aanbiedt, binnen 21 kleine locaties die aansluiten bij wat er nodig is in die specifieke wijk. De kleinschaligheid maakt hen ook kwetsbaar, vooral nu het personeelstekort steeds meer oploopt. Het maatschappelijke karakter van SKCN is vooral zichtbaar in hun VVE en zorgbeleid. Er is een pedagoog bij hen aangesteld, deels gesubsidieerd vanuit de gemeente, die aandacht heeft voor alle bij hen aanwezige zorgkinderen. Ze verwijst hen door naar passende hulpverlening waar nodig, ondersteunt pedagogisch medewerkers in hun werk met deze kinderen en ze is actief in lokale zorgnetwerken. Verder is er vanuit SKCN veel aandacht voor scholing en professionalisering van de medewerkers en tot slot zijn ze met hun locaties ook aanwezig in die wijken en kleine dorpskernen waar het minder tot niet rendabel is om open te zijn.

Versnelde opleiding
SKCN is samen met SKV (Vianen) en SKPC (Culemborg) een intensief opleidingstraject gestart waarin studenten binnen een jaar een diploma tot pedagogisch medewerker (MBO 3) behalen. Het is een erg leuk samenwerkingstraject waar studenten en begeleiders gemotiveerd aan deelnemen, ook al is het echt hard werken voor ieder. Het vraagt ook meer begeleiding dan verwacht om de studenten al na een half jaar formatief in te kunnen zetten. Bovendien is er op kleine locaties geen stageplek beschikbaar, vanwege de CAO regel waarbij maximaal 33% van de formatief ingezette beroepskrachten in opleiding mogen zijn. Ook hebben we het signaal meegekregen dat GGD-en deze regel verschillend interpreteren en toetsen. Evenals de ervaring zoals we die vaker terug horen van leden; namelijk dat het toezicht nog nauwelijks dialoog gestuurd is en het oordeel  sterk afhankelijk is van de individuele toezichthouder.

Kindcentrum Het Kristal
Hoewel we nog uren zouden kunnen doorpraten over alle ontwikkelingen, wordt er op diverse locaties op ons bezoek gewacht. We nemen een kijkje bij een VVE locatie waar een groep peuters lekker blijft doorkleuren wanneer we binnen komen. De pedagogisch medewerker verontschuldigt zich – onterecht – bij ons, ze richt al haar aandacht bemoedigend op alle vragenstellende kinderen. We eindigen ons bezoek bij Kindcentrum het Kristal, waar openbaar Jenaplan onderwijs en SKCN in één pand aanwezig zijn en hun steeds verdergaande samenwerking proberen vorm te geven. Medewerkers zouden graag de letter I toevoegen aan de naam, maar er moeten nog wat bestuurlijke stappen gezet worden om van echte Integraliteit te kunnen spreken. Ze zijn op de goede weg! Er is die dag een ‘Opa en Oma dag’ georganiseerd en ijskuipjes vol vers fruit en een grote tap met fris citrusfruitwater staan klaar. Voor ons is het tijd om naar huis te gaan.

Bedankt Yvonne, Conny en alle medewerkers van SKCN voor een geslaagd bezoek en graag tot een volgende keer.

Deel dit nieuwsbericht