Corona virus kinderopvang

De gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang zijn groot. Kinderopvangorganisaties, samenwerkingspartners en ouders hebben veel vragen. In dit dossier vind je alle informatie en berichtgeving bij elkaar. Nieuwe informatie is in lijn met informatie afkomstig van het RIVM, Rijksoverheid en de GGD.

De BMK volgt niet alleen de ontwikkelingen op de voet, we zijn steeds proactief in gesprek met het Ministerie van SZW over de vraagstukken die op ons afkomen. We trekken hierin samen op met branchepartijen BK en BOinK en de PO-Raad. Samen werken we vroegtijdige oplossingen uit en toekomstscenario’s  zodat we tijdig kunnen anticiperen op hetgeen dit gaat vragen van de kinderopvang. Daarnaast zijn we in intensief overleg met SZW en de Belastingdienst over de uitvoering van de ‘compensatie eigen ouderbijdrage’ waar we snel duidelijkheid over willen geven.

FAQ Corona en kinderopvang (De inhoud van de FAQ’s werken we heel regelmatig bij en zijn voorzien van een datum)
We hebben een aantal FAQ’s gemaakt:
FAQ Informatiedocument Kinderopvang COVID-19 (versie 24 november 2020)
FAQ Arbeidsrechtelijke vragen (versie 31 maart 2021)
FAQ Gehele openstelling vanaf 8 juni (versie 20 juli 2020)
FAQ Compensatieregeling Ouderbijdrage (ouders en KOO) (versie 30 juni 2020)
FAQ Opening Gastouderopvang vanaf 11 mei 2020 (25 mei 2020)

FAQ Openstelling vanaf 11 mei (gedateerd: versie 11 mei 2020)
FAQ Compensatie ouderbijdrage gastouderopvang (versie 3 april 2020)
FAQ Noodplan kinderopvang (vanaf 16 maart 2020)

De Rijksoverheid heeft een pagina met veelgestelde vragen online gezet. Hier zijn veel antwoorden te vinden.
Het ministerie van SZW ontwikkelde een poster met hygiene maatregelen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19 virus).
Het RIVM geeft antwoord op de meest gestelde vragen en heeft een actueel overzicht van de besmette gebieden gebaseerd op realtime data.

Wanneer thuisblijven?
Het RIVM geeft leefregels wie wanneer thuis moet blijven. Of check ons online bericht hierover.

Alle nieuws en documenten over corona virus in de kinderopvang vind je op deze pagina.

Bekijk ook de tips, kennis en ervaringen van anderen m.b.t. het corona virus

Veel organisaties stellen informatie beschikbaar of hebben tips. Bekijk en/of download het.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over corona virus in de kinderopvang

Hieronder vind je alle momenteel beschikbare informatie over het corona virus in de kinderopvang.

Informatiedocument Kinderopvang COVID-19  (versie 24  november 2020)

Geeft informatie over onderwerpen die binnen de huidige stand van zaken van de coronacrisis relevant zijn voor de kinderopvangsector. De BMK en de BK hebben dit document opgesteld in afstemming met het Ministerie van SZW, directie Kinderopvang.

Ga naar het bericht en download het bestand |  Word| 93 KB | 24  november 2020

Kamerbrief Volksgezondheid, Welzijn en Sport: update stand van zaken Covid19

In de brief geeft Minister Hugo de Jonge (VWS) een update over de stand rond Covid19 en de aangekondigde maatregelen en adviezen op 21 april 2020.

Download het bestand |  PDF| 148 KB | 21 april 2020

Kamerbrief Sociale Zaken en Werkgelegenheid: noodopvang en uitwerking compensatie

In de brief geeft Staatssecretaris Van Ark (SZW) een update over de stand van zaken rond de noodopvang en een uitwerking van de compensatie eigen bijdrage ouders.

Download het bestand |  PDF| 168 KB | 16 april 2020

Gezamenlijk brief met verzoek tot uitstel ‘invoeringsdatum uitbreiding VE aanbod’

BMK, BK, SWN, BOinK en de PO-Raad hebben minister Slob en staatssecretaris Van Ark het dringend verzoek gedaan om de invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod uit te stellen naar 1 januari 2021 vanwege de impact van de Coronamaatregelen.

Download het bestand |  PDF| 226 KB | 07 april 2020

Kamerbrief OCW met een update stand van zaken COVID 19.

Brief aan de Tweede Kamer van Minister Slob van OCW met een update van de stand van zaken COVID 19. Deze brie is een vervolg op de brief van 20 maart die ging over de continuïteit van het funderend onderwijs in deze periode en kwetsbare leerlingen. Deze brief informeert over:
1. Opvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep
2. Kwaliteit van onderwijs op afstand
3. Ieder kind in beeld: onderwijs aan kinderen in kwetsbare posities
4. Voorbereiding situatie na de meivakantie
In de tweede en derde paragraaf gaan we in op de.

Download het bestand |  PDF| 483 KB | 03 april 2020

Kamerbrief VWS met een update stand van zaken COVID 19.

Brief aan de Tweede Kamer van Minister De Jonge van VWS met een update van de stand van zaken COVID 19. De Scholen en Kinderopvang komen op p. 2 en 3 ter sprake, Jeugd op p. 25. Bij de brief horen een bijlage en een brief van het RIVM aan de directeur generaal VWS.

Download brief VWS  | Download de bijlage | Download brief RIVM   | PDF| KB | 31 maart 2020

Kamerbrief SZW over de NOW (Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)

Brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris van Ark.

Download het bestand | PDF| 186 KB | 30 maart 2020

Kamerbrief SZW over de noodmaatregelen voor de kinderopvang als gevolg van het Coronavirus.

Brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris Van Ark.

Download het bestand | PDF| 150 KB | 25 maart 2020

Kamerbrief OCW over de continuïteit van het onderwijs bij maatregelen tegen het Coronavirus

Brief aan de Tweede Kamer van minister Slob van het Ministerie van OCW.

Download het bestand | PDF| 381 KB | 20 maart 2020

Voorbeeldformulier aanvraag noodopvang cruciale beroepen

Invulformulier voor de snelle registratie van nieuwe gebruikers van kinderopvang.

Download het bestand | DOC | 47 KB | 18 maart 2020

Kamerbrief over noodpakket voor banen en economie

Brief aan de Tweede Kamer van minister Slob en minister Hoekstra (e.a.)  inzake de maatregelen voor behoud van banen en economie vanwege het Coronavirus.

Download het bestand | PDF| 595 KB | 17 maart 2020

Brief OCW aan Tweede Kamer onderwijs en coronavirus

Brief aan de Tweede Kamer van minister Van Engelshoven en minister Slob inzake de maatregelen voor het onderwijs vanwege het Coronavirus.

Download het bestand | DOC | 124 KB | 13 maart 2020

Handvatten invulling coulance GGD-en

Nieuwe, soepeler richtlijnen vanuit  de Rijksoverheid en GGD/GHOR Nederland voor kinderopvangorganisaties. Deze richtlijn is geldig voor heel Nederland.

Lees het bericht | Download de richtlijnen | DOC | 100 KB | 13 maart 2020

Checklist Coronavirus: crisisdraaiboek voor organisaties

Deze checklist geeft handvatten om een slagvaardig crisisteam samen te stellen, overzicht te houden, alle betrokkenen te informeren en te anticiperen om mogelijke situaties.

Lees het bericht | Download de checklist | PDF | 100 KB | 13 maart 2020

Aanscherping maatregelen kabinet coronavirus

Het Kabinet en RIVM kondigen een aanscherping van de maatregelen aan tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Lees het bericht | 13 maart 2020

Actualiteit en FAQ Coronavirus en kinderopvang

Overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden, de richtlijnen om besmetting te voorkomen en maatregelen die je dient te treffen in geval van besmetting met het coronavirus.

Lees bericht | Download FAQ | PDF | 100 KB | 12 maart 2020

Coulanceregeling GGD Hart voor Brabant – coronavirus

De GGD Hart van Brabant laat weten hoe zij omgaat met het afwijken van de kwaliteitseisen.

Lees het bericht |  11 maart 2020

FAQ arbeidsrechtelijke zaken rondom het coronavirus

Hoe moet je als werkgever op een goede manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus?

Lees het bericht  |  9 maart 2020

Coronavirus: Aanwijzing RIVM voor Noord-Brabant

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.

Lees bericht | 8 maart 2020

GGD-advies: kinderopvang en coronavirus

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij kinderopvangorganisaties, ouders, scholen en andere organisaties. In heel Nederland wenden mensen zich dagelijks tot de GGD met diverse vragen en voor advies.

Lees bericht  | 26 februari 2020

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

De BMK is bij uitstek geschikt als initiator naar een toekomstbestendige samenleving,
omdat het een belangenorganisatie is die dat hogere doel wil dienen en daartoe actief
verbindingen legt binnen het educatief en sociaal domein.

Peter Notten, PNB interim-bestuur en consultancy